Promo video 2019

Toplotna črpalka z geosondo

Vrtanje in iskanje vode

500m

Vrtanje do globine 500m.

analiza

Izvedba analize geološke strukture tal, izbor in izvedba najbolj optimalnega sistema.

voda

Učinkovito iskanje vodnih virov.

Učinkovita rešitev za stanovanjske objekte

HIDROTERMALNI SISTEMSKI PAKETI

Podjetje Vrtine Palir je z namenom promocije izkoriščanja hidrotermalne in geotermalne energije s toplotnimi črpalkami in ob subvencioniranju Eko-sklada republike Slovenije, pripravilo posebne sistemske pakete vgradnje toplotne črpalke na ključ. V ta namen je sestavilo tri izjemno cenovno zanimive pakete.

GEOTERMALNI SISTEMSKI PAKETI

Podjetje Vrtine Palir je z namenom promocije izkoriščanja hidrotermalne in geotermalne energije s toplotnimi črpalkami in ob subvencioniranju Eko-sklada republike Slovenije, pripravilo posebne sistemske pakete vgradnje toplotnih črpalk na ključ. V ta namen je sestavilo tri izjemno cenovno zanimive pakete.

palir-circle

Kaj lahko storimo za vas?

Na parceli vam poiščemo vodo, po potrebi pa se posvetujemo tudi z geologom in za vas pridobimo ustrezno dovoljenje za izvedbo vrtine. Z zmogljivim voznim parkom in najsodobnejšo opremo zagotavljamo hitro in natančno izvedbo zemeljskih vrtin za različne namene po konkurenčnih cenah, pred samim začetkom vrtanja po dogovoru s stranko objekt tudi ustrezno zaščitimo, hkrati pa na zunanjost okolice vplivamo minimalno. Pri samem vrtanju prav tako opazujemo strukturo tal in vam na podlagi tega tudi izdamo končno poročilo o geološki strukturi tal, ki ga potrebujete za uveljavljanje in pridobitev subvencij.

Priprava dokumentacije

 • Elaborati gradbene fizike
 • Izdelava rudarskega projekta
 • Izdelava študij o rabi obnovljivih virov energije
 • Priprava dokumentacije za vrtanje in vodenje upravnih postopkov
 • Izdelava Strokovnih osnov za pridobitev Dovoljenja za raziskavo podzemnih voda
 • Vodenje postopka za pridobitev Dovoljenja za raziskavo podzemnih voda
 • Hidrogeološkega poročila

Vrtalska dela

 • Izvedba črpalnih preizkusov
 • Izvedba vrtine za vodo
 • Celostna izvedba sistema geosonda
 • Vrtanje za raziskovalne namene
 • Dobava ter vgradnja potopnih črpalk
 • Dobava in vgradnja zbirnih ter zaščitnih jaškov
 • Elektrofuzijsko varjenje alkatenskih cevi

Ogrevalni sistemi

 • Dobava in montaža toplotnih črpalk za ogrevanje in hlajenje objektov
 • Dobava in montaža toplotnih črpalk za segrevanje sanitarne vode

Naši partnerji